İhtiyaçlar hiyerarşisi


1.Fizyolojik-Psikolojik gereksinimler: Temel içgüdüsel ihtiyaçlardır. Yemek, içmek, uyumak, solumak, gibi,
2.Güvenlik gereksinimi: Can ve mal varlıklarının korunması ihtiyacı,
3.Sevgi, sevecenlik gereksinimi: Sevme, sevilme, bir gruba mensup olma, yardımseverlik, şefkat gibi,
4.Saygınlık gereksinimi: Sevmek, sevilmek dışında bireylerin kendilerine saygı duyulması ihtiyacı. Tanınma, sosyal statü sahibi olma, başarı elde etme, takdir edilme gibi.
5.Kendini gerçekleştirme gereksinimi: Alt kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendini geliştirmek, zorlu hedefleri başarmak ve kapasiteyi artırmak gibi idealleri ve yetenekleri gerçekleştirme ihtiyaçları duyulur.
(Maslow’un ölümünden önce altıncı basamak olarak ‘Topluma Katkı gereksinimi’ni de eklediği söylenmektedir.)

Hiç yorum yok

e Devlet alt-üst soy bilgisi sorgulama geçici olarak durduruldu

  Dün başlatılmış olup bir kaç saat sonra kullanılamaz hale gelen Alt- Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti için e devletten açıklama yazısı ...

Blogger tarafından desteklenmektedir.