Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu nişanlandı

Cinsiyet değiştirerek erkek olan Rüzgar Erkoçlar, sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile 27 Şubat 2017 tarihinde nişanlanarak, evliliğe ilk adımı attı

Whatsapp Kişiler listesi nerede?

Whatsapp yeni güncellemeyle birlikte "Durum" sekmesi ekledi. Bu şekilde Snapchat uygulamasındaki gibi, süreli video veya fotoğraf paylaşımı yapılabilecek. Paylaşımı kimlerin gördüğü görülebilecek.

Bu gıdaları tüketmeyin

Hazır gıdalar, çabuk hazırlanması nedeniyle çok fazla işlenip hastalıklara davetiye çıkarıyor. Özellikle hazır meyve suyu ve reçeller; boyalı gazlı içecekler, meyve tozları, her türlü boyalı içecek, hazır meyveli yoğurt, sucuk, sosis, pudingler ve işlenmiş tavuk ürünlerinin ölüme davetiye çıkarttığı kanıtlandı.

Pek çok okulun öğretemediği şey; Kod Yazmak

Kod yazmak için bilgisayar mühendisliği ya da programcılığı bölümlerinden mezun olmanız gerekmiyor. Kod yazabilen insan, bunu isteyen insandır. Mühendislik öğrencisi olup daha bilgisayarın açılışından bihaber kişilerin de sorumlusu mevcut saçma eğitim ve sınav sistemimizdir diye düşünüyorum.

Çocuğunuza isim koyarken dikkat edin

Kötü anlamlı veya anlamı yanlış bilinen isimlerden bir kaç tanesi Aleyna Çocuklarına Kuran-i Kerim'de geçen bir isim koyma telaşında olan anne ve babalar, tercihlerini bazen Aleyna isminden yana kullanıyorlar. Aleyna her ne kadar Kuran’da geçse de, anlamsız bir isimdir!

27 Ekim 2010 Çarşamba

Erkek dediğin

Seni elinin tersiyle değil avucunun içiyle kavrayacak. Bileceksin ki emin ellerdeyim, başkası tutamaz elimi böyle.

Rahat olacaksın yanında, çok konuşmayacak, beynini didiklemeyecek.

İnce olacak; seni senin kadar düşünecek. Sen onu merak ettiğinde kendisine hesap soruluyor havalarına girmeyecek. Senin inceliğine karşı umursamaz sözler sarf etmeyecek.

Adamın sinirini bozmayacak, cinlerini tepesine çıkarmayacak, sanki sen onun için varmışsın her ne zaman istese emrine amadeymişsin, o ne yaparsa yapsın her istediğinde yanında elinin altında olacakmışsın triplerine girmeyecek.

Sen ona sevgini hissettirdiğinde, sen ona kayıtsız şartsız aşıkmışsın gibi havalara girmeyecek.

Erkek dediğin ilgi gördüğünde ilgiyle, sevgi gördüğünde sevgiyle karşılık verecek.

Erkek dediğin, sen onun için kendine baktığında, sırf ona daha güzel görünmek için giyinip kuşandığında hiçbir şey olmamış gibi davranmayacak.

Ruhunu okşamasını bilecek. Romantik olacak kimi gün habersizce kucağında çiçeklerle çıkıp gelecek. Özel günleri unutmayı marifet sanmayacak.

Kayıtsız olmayacak senin bütün zarafetine karşı. Gerçekten seven bir kadın sevgi ve ilgi bekler, erkeğine verdiği aşkın karşılığında küçük bir tatlı söz, kısa bir mesaj, bir çağrı bile onu mutlu edebilir. Erkek dediğin bütün bunları cebinden para harcıyormuş gibi cimrilikle yapmayacak.


Ben aranmayı, çok aramayı sevmem demeyecek. Her şey kendi istediği gibi olsun istemeyecek. Sadece kendi canının istemesine bağlamayacak her şeyi.

Erkek dediğinin, hissettiğiyle yaptığı şey arasında uçurum olmayacak. Cesur olacak cesur. Seni seviyorum derken korkmayacak, başka şeylerin arkasına gizlenmeyecek.

Seviyorum deyip bir sonraki perdede kaçmayacak, özlüyorum diyorsa gelecek, kaybetmek istemiyorum diyorsa kaybetmeyecek.

Erkek dediğin askına sahip çıkacak. Korkak olmaz erkek dediğin. Erkek dediğin iyi sevişecek. Koyun gibi yatmayacak, bir an önce şu iş bitse demeyecek.

Aşksız yatmayacak yatağa ve sen bunu bileceksin. Bir baba şefkatiyle seni alnından öptüğünde bileceksin ki sevgisi geçici ve zayıf değildir.Ve sevgiyle öptüğünde dudaklarından bileceksin ki öpüşün tek sebebi şehvet değildir.

Erkek dediğin yakışıklı olacak, çekici olacak ama bundan çok daha öte bir şey...
Zeki olacak.

Kadının küçük yalanlara, bahanelere inanmayacağını, kendisini kendi gibi tanıdığını bilecek. Kadının zekasını küçümsemeyecek kadar zeki olacak. Zeki olacak, seni bir hamur gibi karmasını bilecek, o hamura kendisi
katmasını da.

Değerlerini bir anlık hevesler uğruna satmayacak.
Namussuzluğunu, ahlaksızlığını ancak ve ancak seninle yataktayken kullanacak.

Erkek dediğin önce sevecek.
Kendini sevmeyen erkekten kimseye hayır gelmez. Bir bakarsın ki yıllar sonra bu adamla ne yatağa sığıyorsun, ne toprağa... Koluna girip gezmesini bileceksin gururla, koynuna alıp sevişmesini de. Babalığını da bilecek, ana-babaya hürmet etmeyi, kadir kıymet bilmeyi, vefakarlığı, fedakarlığı...

Erkek dediğin seni koruyacak,kuşatacak.

O nerede olursa olsun seni koruyacağını bileceksin.
Pısırık olmayacak erkek dediğin. Erkek dediğin erkek olacak.
Seni sadece sen olduğun için sevecek. Parayla pulla, kariyerle, güçle, kimin ne dediğiyle hareket etmeyecek.

Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem dostun, hem baban, hem çocuğun olacak, huzurla bağrına basacaksın.

-alıntı-

26 Ekim 2010 Salı

Allah'ın 99 ismi ve anlamları


1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.
Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allah’tan başkasına mecazen de verilemez. Diğer isimlerinden bazılarının, Allah’tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir.
2- Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
3- Er-Rahîm: Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.
4- El-Melik: Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5- El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan.
6- Es-Selâm: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.
7- El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.
8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.
9- El-Azîz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.
10- El-Cebbâr: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.
11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri yok.
12- El-Hâlık: Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.
13- El-Bâri: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.
14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.
15- El-Gaffâr: Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.
16- El-Kahhâr: Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim.
17- El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.
18- Er-Razzâk: Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19- El-Fettâh: Her türlü sıkıntıları gideren.
20- El-Alîm: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.
21- El-Kâbıd: Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.
22- El Bâsıt: Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.
23- El-Hâfıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.
24- Er-Râfi: Şeref verip yükselten.
25- El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden.
26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.
28- El-Basîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.
29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.
30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.
31- El-Lâtîf: Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.
32- El-Habîr: Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.
33- El-Halîm: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.
34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
35- El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.
36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.
37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.
38- El-Kebîr: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.
39- El-Hafîz: Her şeyi koruyucu olan.
40- El-Mukît: Rızıkları yaratan.
41- El-Hasîb: Kulların hesabını en iyi gören.
42- El-Celîl: Celal ve azamet sahibi olan.
43- El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
44- Er-Rakîb: Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.
45- El-Mucîb: Duaları, istekleri kabul eden.
46- El-Vâsi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
47- El-Hakîm: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.
48- El-Vedûd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.
49- El-Mecîd: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.
50- El-Bâis: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.
51- Eş-Şehîd: Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.
52- El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
53- El-Vekîl: Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.
54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
55- El-Metîn: Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.
56- El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.
57- El-Hamîd: Her türlü hamd ve senaya layık olan.
58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.
60- El-Muîd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
61- El-Muhyî: İhya eden, yarattıklarına can veren.
62- El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran.
63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.
64- El-Kayyûm: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.
65- El-Vâcid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
66- El-Macîd: Kadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan.
67- El-Vâhid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.
69- El-Kâdir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
71- El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan.
72- El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.
73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
74- El-Âhir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
75- Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen.
76- El-Bâtın: Aklın tasavvurundan gizli olan.
77- El-Vâlî: Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.
78- El-Müteâlî: Son derece yüce olan.
79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan.
80- Et-Tevvâb: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.
81- El-Müntekım: Asilerin, zalimlerin cezasını veren.
82- El-Afüvv: Affı çok olan, günahları mağfiret eden.
83- Er-Raûf: Çok merhametli, pek şefkatli.
84- Mâlik-ül Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi.
85- Zül-Celâli vel İkrâm: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
86- El-Muksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.
87- El-Câmi: İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.
88- El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.
89- El-Mugnî: Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.
90- El-Mâni: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.
91- Ed-Dârr: Elem, zarar verenleri yaratan.
92- En-Nâfi: Fayda veren şeyleri yaratan.
93- En-Nûr: Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.
94- El-Hâdî: Hidayet veren.
95- El-Bedî: Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).
96- El-Bâkî: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
97- El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.
98- Er-Reşîd: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
99- Es-Sabûr: Ceza vermede, acele etmeyen.

13 Ekim 2010 Çarşamba

İç Dekorasyon İle İlgili İpuçlar

Güzel fikirlere hızlı çözümlere her zaman herkesin ihtiyacı vardır. Hele de evde devam eden bir bahar hazırlığı varsa…

BİR STÜDYO-EV YARATMAK

Oturduğunuz Evinizi aynı zamanda bir işyeri gibi kullanıyorsanız (home office) mümkün olduğunca geniş bir çalışma alanı ve büyük depolama yöntemine ihtiyacınız var demektir. Stüdyonuzda yada ofisinizde bu nedenle malzemelerinizi yayabileceğiniz bir masa kaynak kitaplarınız için bir dolap ufak tefek eşyalarınızı koyabileceğiniz plastik kutular ve kolay ulaşmak istedikleriniz için açık raflara ihtiyaç duyabilirsiniz. Duvarınızdaki boş alanları ise çalışırken ilham alacağınız kesilmiş dergi ve fotoğraflarla doldurabilirsiniz. Eğer siz de çalışma ofisinizi düzenlemeyi düşünüyorsanız önerilerimize kulak verin:

- Odanızı; çalışma alanı depolama alanı ve kaynak alan olarak bölümlere ayırın.
- Alanı daha akıllıca kullanmak için bazı mobilyalarınızı değiştirmeyi göze alın. Derin çekmece ünitesi yerine kağıtlarınızı istifleyebileceğiniz birkaç sığ
çekmece ya da dikey çekmece bölücüleri gibi… Negatif boş alanları değerlendirmenin en iyi yolu köşelere döner dolaplar (sıklıkla mutfakta bulunanlar gibi) yerleştirmektir.
- Eğer tavanınız ekstra ağırlık kaldırabiliyorsa (bunu uzmanına onaylatmalısınız) çengeller ya da bir çalışma masası üstüne raf asabilirsiniz.
- Kutu dosyalarınızı renklendirin veya onları daha çekici kılmak için kumaş ya da duvar kağıdıyla kaplayın. İşinizin kategorisine göre size yardımcı olacak renkler kullanın ve belli bir sıraya göre düzenleyin.

BOYA EFEKTLERİ
Eğer gardrop üzerinde ya da raflarda kreatif boya efektleri uygulamak istiyorsanız en iyi sonuç için size bu konuda yardımcı olabilecek firmaların ürünlerine bir göz atmanızı öneriyoruz. Ya da işin ehli olanlara başvurabilirsiniz. Bu konuda Hobi sanat evleri ya da marangozlar yardımcı olabilir. Bir alternatif te gerekli malzemeleri edinip kolları sıvayabilir ve kendiniz boyayabilirsiniz. Biraz yorulabilirsiniz ama değecektir.

SAKLAMA KUTULARI
İstiflenmiş raflara ya da dolaplara yüklenmiş hatta masa altlarına saklanmış fazla eşyalarınıza depolama çözümleri ve kutularıyla çözüm getirebilir ofisinizi temiz ve düzenli tutabilirsiniz. Örneğin çekmece içlerine yerleştirilen beyaz opak plastik bölmeli kutular çamaşırlar boncuklar ya da dergi kupürlerini saklamak için idealdir. Cam plastik kumaş dolap içi çekmeceleri ise daha fazla çalışma alanı sağlarken bandana ya da eşarp gibi aksesuarları bir arada toplayabilmek için de uygundur.

YASTIKLAR
Yumuşak dokulu pembe ekru ve toprak tonlarında fitilli pamuk keten ya da koton kırlentler bahar evinizde romantik ortamlar yaratmanıza olanak tanır.

DOLAPLAR NASIL YERLEŞMELİ?
Baharlık-kışlık değişimlerinin yapıldığı bu dönemde dolaplarınızı nasıl yerleştireceğiniz konusunda pratik önerilere ihtiyacınız olabilir. İlk adım olarak içindeki malzemeleri ve bir malzemeyle kaplı rafları sergilemek için ağ ya da benzeri bir malzemeyle dolap kapağını yenileyip yenilemeyeceğinizi iyice düşünmenizi öneriyoruz.

Eğer dolaptakileri gizlemeyi tercih ediyorsanız ağın arka bölümünü kumaşları karıştırarak ya da kapağın her iki tarafını da kumaş ya da kağıtla basit bir şekilde kaplayarak bunu yapabilirsiniz. Eğer kapağı çıkarmaya karar verirseniz kapak çerçevesini içini ve tüm rafları önce elden geçirmelisiniz sonra da dış yüzeyini boyayarak temiz bir görünüm elde etmek yapılacak en iyi iştir. Tel ağı kapağın içine silikon tabanca yardımıyla da tutturabilirsiniz. Çoğu kumaş kapağı kaplamak için uygundur; hafif ekoselilerden ağır damasklara kadar…

Kumaşları karıştırmanın ise iki yolu vardır. İsterseniz baştan aşağıya elinizde makine dikişi ya da makinede dikin ve kapak içine uygulayın ister kenarını kıvırarak dikin. Ardından tel perde askısı geçirip ağın arkasındaki bölüme metal askıyı asın. Rafları kumaşla kaplamak için; kumaşları uygun ölçüde kesin ve silikon tabancası yardımıyla sabitleyin.
Dikkat etmeniz gereken tek şey yapıştırıcının kumaş ve ahşaba uygun bir yapıştırıcı olması gerekmesidir. Alternatif olarak kağıt da kullanabilirsiniz. Kağıdı uygun ölçüde kesin temiz ve pürüzsüz bir şekilde yapıştırmak için rafın ön yüzeyinden arkasına doğru devam ederek kaplayın. İç bölümlerdeki duvarları da sprey yapıştırıcı yardımıyla kaplayabilirsiniz.

Bu en becerikli dekoratif yöntemdir üstelik istediğiniz zaman kağıt ya da kumaşları değiştirme şansına da sahipsiniz. Son olarak açık ağ kapıya karar verdiyseniz içindekilerin görüneceğini bu nedenle ya düzenli tutmanız gerektiğini ya da renkli kutularla onları saklamanız gerektiğini unutmamalısınız.

LAVANTASIZ OLMAZ!
Lavanta çiçeğinin gerek kendisi gerek onlardan yapılan koku keseleri gerekse bu çiçeğin stilize edildiği desenlerle süslenmiş tekstiller bu bahar evinizde yine yer edinecektir. Lila tonlarının ferahlatan etkisi taze lavantaların mis kokusuyla birleştiğinde emin olun etkisi artacaktır. Lavanta dallarınızı evde tek kalmış cam bardaklarınızda sergilemek iyi bir çözüm olabilir.

METAL SANDALYELER
Balkon bahçe ya da terasınız için şık bir alternatif de metal sandalyelerdir. Onları kendi dikeceğiniz ya da hazır satın alabileceğiniz minderlerle renklendirebilirsiniz.

11 Ekim 2010 Pazartesi

Google AdWords promosyon kodu nasıl kullanılır

https://adwords.google.com.tr adresinden AdWords hesabınızda oturum açın.
Faturalandırma sekmesini tıklayın.
Diğer işlemler düğmesini tıklayın ve Bir promosyon kodu uygula'yı seçin.
Görüntülenen kutuya kodunuzu girin.
Gönder'i tıklayın.
Kod başarıyla uygulanırsa, bir onay mesajı görürsünüz. Kod geçersizse, bir hata mesajı görüntülenir.

Lost yoksa Olay var! THE EVENT


İlk bölümü ABD’de milyonlar tarafından izlenen; biraz Lost, biraz 24, biraz da FlashForward’ı anımsatan yeni sezonun en dikkat çekici dizisi The Event...

Tüm dünyada bir fenomendi Lost; 6 yıl boyunca... Şanına yakışır bir şekilde de bitti geçen Mayıs’ta; çok tartışılan bir finalle! Ardından ağlayanlar bile oldu! "Lost bitti, artık ne seyredeceğiz?" diyenler için, 6 yıl boyunca bu fenomen diziye ev sahipliği yapan ABC, FlashForward'ı piyasaya sürmüştü.

Ancak tutmadı. Ratingler istenen düzeyde olmayınca, 22 bölümün ardından ilk sezonun sonunda FlashForward yayından kaldırıldı.

İmdada rakip kanallardan NBC yetişti! Biraz Lost, biraz 24, biraz da FlashForward'ı anımsatan özellikleriyle, yeni sezonun en dikkat çekici dizisi, The Event (Olay) oldu...

Etkili bir promosyon çalışmasının ardından, ilk bölümü ABD'de 11 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi. ABD ölçütlerine göre "çok iyi" anlamına gelen bu rakam, NBC'nin yüzünü güldürdü.

Başarılı bir senaryosu olan The Event'in kurgusu, Lost'tan çok daha fazla flashback ve flashforward içerdiği için bazı izleyenleri rahatsız etti. Ancak ikinci bölümü de iyi rating alınca; yapımcılarla sadece 8 bölümlük anlaşma yapan NBC, sözleşmeyi uzatmak için kolları sıvadı. Senaristler de diziyi daha da ilginç hale getirmek için, öyküye yeni eklentiler yapmayı düşündüklerini açıkladı.

Bu olumlu gelişmelere karşın, internetteki forumlarda The Event'in asla Lost'a rakip olamayacağı görüşü hakim. Yapımcıları ise böyle bir iddialarının olmadığını, The Event'in Lost'tan farklı özelliklere sahip "özgün" bir dizi olduğunu ısrarla belirtiyor.

Amerikalı televizyon eleştirmenleri de dizinin geleceği konusunda kararsız. The Event'in, gerçek bir tüketim toplumu olan Amerikalıları ekran başına fazla bağlayamayacağı görüşü ağırlıkta. Buna karşın; The Event'in yeni başlayan diziler içinde, ABD dışındakilerin dosya paylaşım sitelerinde en çok tercih ettiği yapım olması bile, onu izlenilir kılıyor!